Stensrudvegen Stange

Sanering av eksisterende VA og etablering med ny VA med høyere kapasitet. Opprusting og forsterking av eksisterende veg og G/S veg inklusive nytt gatelysanlegg. Ferdigstilling sommeren 2024