ML Pukk

ML Pukk tilbyr diverse tjenester til både private og bedrifter.

  • Uttak av masser
    Vi har forskjellige typer knust fjell, grus, pukk og sand.
  • Massetransport
    Vi har lastebiler og nødvendig utstyr til å transportere masser.
  • Leie-knusing
    Vi tar på oss oppdrag med knusing av fjell og masser for andre.

Uttak av masser finner du på Løpet Fjelltak.

Postadresse og hovedkontor er hos John Galten på Hovdmoveien 3 på Rena