Maskiner og utstyr

Vi har en moderne maskin- og utstyrspark som er tilpasset de oppdragene som vi til enhver tid har. Totalt ca. 60 enheter. I tillegg til eget utstyr leier vi inn nødvendig kapasitet ved behov.