Om oss

Historie

Bedriften ble grunnlagt av John Galten i 1924, og startet med transport av varer fra jernbanestasjonen på Rena til butikkene i distriktet. Ganske snart ble det oppdrag i tilknytning til anleggsbransjen, og det første store oppdraget var all transport i forbindelse med byggingen av reguleringsdammen ved utløpet av Osensjøen i Åmot kommune på 1930-tallet. Dette var en underentreprise for Ingeniør F. Selmer AS. I løpet av annen verdenskrig ble lastebilparken inndratt og bedriften “lå i dvale” til etter freden i 1945.

Som en kompensasjon for den inndratte lastebilparken fikk bedriften i 1946 to lastebiler av den norske stat. En Dodge og en GMC som begge hadde gjort tjeneste under krigen, og som Dodgen hadde synlige bevis på. Det var 2 kulehull i venstre framskjerm. GMC`en var i bedriftens tjeneste til sist på femtitallet og utgjorde sammen med en ny to-akslet maskinhenger fra Øveråsen Mek. Verksted på Gjøvik bedriftens første maskinflyttingsekvipasje.

Gjenoppbyggingen av landet etter krigen krevde betydelige bygge- og anleggsressurser, og John Galten så store muligheter i å satse på anleggsbransjen.

I 1948 kjøpte han sin første bulldoser, en Allis Chalmers HD7 av Sigurd Hesselberg AS. Bedriften har hatt et kontinuerlig og godt kundeforhold til Hesselberg gjennom alle år via Allis Chalmers bulldosere, Michigan hjullastere og siden 80-tallet de forskjellige Komatsuproduktene. I dag utgjør Komatsu ryggraden i bedriftens gravemaskinpark.

I de første etterkrigsårene ble det etablert mange maskinentreprenørbedrifter i Norge. Selv om disse gründerne ofte var individualister så de snart behovet for å kunne gjøre en felles front mot myndighetene. Spesielt m.h.t. kjøpetillatelser og prismyndighetene. Som en følge av dette ble Bulldosereiernes Landsforening stiftet på et møte på Grand Hotell i Oslo i 1948. Det var 7 maskineiere som stiftet denne organisasjonen, og John Galten var en av dem. Etter hvert skiftet organisasjonen navn til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Bedriften har vært medlem av denne organisasjonen siden starten i 1948, og er ett av to firmaer i Norge som har vært medlem fra starten og fortsatt er det. At bedriften har sett viktigheten av en slik bransjeorganisasjon har resultert i at personer fra ledelsen har hatt verv både i lokalavdelingene, i Hovedstyret og i styrene for datterselskaper i MEF.

Selv om bedriften etter hvert har utvidet sitt geografiske arbeidsområde, og som i dag er store deler av Østlandet, så har John Galten AS alltid prioritert å være et lokalt entreprenørfirma i Hedmark med Sør-Østerdalsregionen som sitt primærområde. På 50 – tallet hvor bulldoserne utgjorde største delen av maskinparken var bygging av skogsveger en viktig næring for bedriften. Både for private og offentlige skogeiere. Men, det kan imidlertid nevnes at allerede på 50-tallet var bedriften engasjert i større prosjekter langt fra primærområdet, bl.a. byggingen av Rygge flyplass.
Til det arbeidet ble det bl.a. kjøpt en Allis Chalmers HD15 som på den tiden var en “kjempedoser” på 17-18 tonn. Den tekniske utviklingen gjorde at bulldoseren sist på 50-tallet og først på 60-tallet fikk nye konkurrenter i hjullasteren og hydrauliske gravemaskiner som effektive produksjonsmaskiner. Hjullasteren med sin “last og bær” egenskap revolusjonerte i sin tid oppgraderingen av det offentlige vegnettet ved sin store fleksibilitet. Grunnleggeren så tidlig denne utviklingen og gikk til innkjøp av 3 stk Michigan hjullastere i 1960. Det kjennetegner gründerne i maskinentreprenørbransjen at de tidlig så muligheter ved å følge opp den tekniske utviklingen. John Galten var ikke noe unntak. Som nevnt tidligere så hadde bedriften bygging av skogsveger som hovedinntektskilde på 50-tallet og til midt på 60-tallet. Klimaet i Østerdalen med strenge vintere gjorde at dette var veldig sesongavhengig. Da foregikk nesten all produksjon i perioden mai – oktober, mens vintermånedene ble brukt til overhaling og vedlikehold av maskinene for å klargjøre de til neste sesong. Grunnleggeren var veldig bevisst på å knytte til seg dyktige medarbeidere. Flinke folk ønsket da som nå heltidsansettelse, og maskinførerne var derfor maskinførere på sommeren og reparatører på vinteren. Dette var økonomisk mulig fordi forholdet mellom inntekter og kostnader var totalt annerledes da enn nå. I h.h.t. gamle regnskapstall kostet en bulldoser rundt 60.000 kroner tidlig på 50-tallet, mens oppnådde timepriser kunne ligge på 50-60 kr/t, førerkostnaden var på rundt 4-5 kr/t og dieselprisen var 10-15 øre/liter. Maskinene ble ofte kjørt på skift, og det fortelles at det hendte at kjøpesummen var innkjørt før fakturaen fra importøren forelå. Det var vel ikke noe rart at bulldosereierne var i prismyndighetenes søkelys. Likevel så har det aldri vært så stor andel konkurser i bransjen som på den tiden.

De store svingningene i oppdragsmengden mellom sommer og vinter fremkalte kreative løsninger. Derfor var brøyting av tømmerveger i skogen med bulldoser påsatt en spesialplog, også fra Øveråsen Mek. verksted, en viktig bigesjeft på 50-tallet. Etter at det var brøytet en vinterveg gjennom skog og over myrer ble bulldoseren med spesiallagde tømmerdoninger brukt til å kjøre fram tømmeret til nærmeste vassdrag.

Både den tekniske og økonomiske utviklingen sammen med nye lover og reguleringer førte til at maskinentreprenørene måtte begynne å tenke helårsdrift og på den måten utvide arbeidsområdene. Fra midt på 60-tallet satset bedriften bevisst på bygging av VA-anlegg, offentlig vegbygging og generelt tyngre anleggsarbeider som kraftverk og større masseflyttingsjobber. Dette utgjør fortsatt den største ordremengden for bedriften selv om den også har noen spesialfelt som bygging av hoppbakker, alpinanlegg og idrettsbaner. John Galten AS har for eks bygget så og si alle nedfartene i Norges største alpinanlegg i Trysil, og i forkant av OL på Lillehammer utforanlegget i Kvitfjell. 

John Galten var født i 1907 og i 1975 ønsket han å trekke seg tilbake. Bedriften ble da omorganisert til aksjeselskap med endret eierskap. En æra var da over, men bedriften fortsatte i samme spor som gründeren hadde lagt til rette for, og har fortsatt den kursen. Anleggsbransjen har hatt sine opp- og nedturer opp gjennom årene, noe som maskinentreprenørbedriftene selvfølgelig har merket. Også John Galten AS. Vi er likevel stolte over bedriften som dag har over 50 dyktige ansatte med høy kompetanse, en moderne maskinpark og en solid økonomi.

Vi er sikre på at gründeren ville ha vært fornøyd med utviklingen av livsverket sitt.