Reidar Stormoens Transport

Vi påtar oss forskjellig arbeid for private kunder og bedrifter.

  • Uttak av masser
    Vi har forskjellige typer singel, grus, bærelag, kult, 0-120, pukk og sand.
  • Brøyting
    Vi tar oppdrag fra både private og bedrifter
  • Tømmerkjøring og vedkjøring
    Vi tar på oss oppdrag for transport

Uttak av masser finner du på Enlia Fjelltak, Hea morenetak og Kjernmoen.

Postadresse og hovedkontor er hos John Galten på Hovdmoveien 3 på Rena