Diverse jobber Forsvarsbygg

  • Sted: Åmot
  • Byggherre: Forsvarsbygg
  • Oppstart: 2019
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Knusing RØ. Vi skal borre, sprenge, grovknuse og finknuse fjell i Østre Skjæråsen fjelltak. Inkluderer også nødvendig avdekking og rensk av fjellet, samt pigging av stor stein etter sprengning.