Fageråsen HB 1615

For Fageråsen Fritid AS, etablerte vi ett nytt hyttefelt, kart for utbygging. VA med ca 20 kumgrupper, vegnett og kablegrøfter for hele feltet, ca 20 tomter.