Garvikåsen Boligfelt

På oppdrag fra Nord-Odal kommune har vi utvidet Garvikåsen boligfelt med infrastruktur for 15 nye tomter, kompett VA, fremtidig kabelstrassè og veg. Va grøft lagt i to trasser, fjellgrøft. og bygget ca. 260 meter veg. Ferdigstilt høsten 2020