VA-anlegg Kvernhuslykkja – Budor byggetrinn 1

  • Sted: Budor
  • Byggherre: Løten kommune
  • Byggeår: 2019-2020
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Jobb for Løten kommune. Vi skal bygge ca. 4 700m hovedledningsanlegg for vann og spillvann, i tillegg skal det legges trekkrør for fiberkabel på hele strekningen. Ledningsanlegget ligget for det meste utenfor Budorvegen. Trasen vil krysse noen mindre elver og bekker. I området er det registrert en del vernede kulturminner, som skal sikres, for å unngå at de skades. Provisorisk vanntilførsel skal også legges til boliger som eventuelt mister sin vanntilførsel.