Grindalsmoen vest

  • Sted: Elverum
  • Byggherre: Elverum kommune
  • Byggeår: 2019
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

I utgangspunktet var dette en jobb for Elverum kommune på Grindalsmoen vest i Elverum. Prosjektet var en utvidelse vestover av det eksisterende næringsområde på Grindalsmoen.

Dette oppdraget for Elverum kommune ble ferdigstilt høsten 2019. Vi hadde da forlenget Torolf Storsveens veg med ca. 350m, bygd ny rundkjøring og veg (150m) tilknyttet ny rundkjøring i rv. 25. Forlengelsen av Torolf Storsveens veg har i tillegg fått ha parallelført gang-/sykkelveg. Det har blitt etablert vann og avløp til området, ca. 550 meter og vegene har fått belysning.

I etterkant har vi gjort grunnarbeid for næringstomter for McDonalds og Coop.

Nå er vi i gang med ven, vann og avløp for trinn 2.