Grinihagen

På oppdrag for Åmot kommune skal vi skifte ut eksisterende vannledning og etablere ny spillvannsledning i Grinihagen, som er et mindre boligområde vest for Rena sentrum. Formålet med anlegget er å sikre en trygg og pålitelig vannforsyning, samtidig som brannvannsdekningen i området forbedres. Spillvannet vil bli tilkoblet det kommunale ledningsanlegget.

  • Sted: Rena
  • Byggherre: Åmot kommune
  • Byggeår: 2024