Mosetra 3

  • Sted: Trysilfjellet
  • Byggherre: Trysilfjell Utmarkslag
  • Oppstart: 2020
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Mosetra trinn 3 er en stor jobb for Trysilfjell Utmarkslag. Her skal vi bygge infrastruktur for 62 hyttetomter, dette inkluderer vei, vann og avløp samt kabelgrøfter. Vi bygde 2000m med vei, 3600m med VA-grøft og 2000m med kabelgrøfter.