Osa kraftverk i Osen

Oppdraget fra Hafslund ECO består i å avdekke tverrslaget ved inntaket til Osa kraftverk. Dette ble fylt igjen på begynnelsen av 1980-tallet. Etter avdekking av tverrslaget skal vi gå inn i tunnelen, sikre den med rensk og fjellbolting, samt rengjøre inntaksristen. I tillegg skal vi inn ved kraftstasjonen og rengjøre sandfang og utføre diverse vedlikeholdsarbeider. Området skal sikres med gjerde og låst port etter utført arbeid.