Reidar Stormoens Transport

Vi påtar oss forskjellige arbeid for private og offentlige kunder.

  • Uttak av masser
  • Brøyting
  • Tømmerkjøring
  • Vedkjøring

Vi har flere forskjellige grustak og fjelltak. På Enlia fjelltak, Hea morenetak og Kjernmoen kan du få tak i blandt annet singel, pukk, grus, bærelag, kult, 0-120, sams-fjell, strøsand og kabelsand. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne det du trenger.

Reidar Stormoens Transport holder til i Osen

Postadresse og hovedkontor er hos John Galten på Hovdmoveien 3 på Rena.