Ringveg RØ

På oppdrag fra Forsvarsbygg har vi rustet opp 6,5 km skogsbilveg og bygget ca 3,8 km ny veg. Vegen er bygget iht Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse og veileder for skogsveibygging med miljøhensyn som grunnlag.