Rv 2 Brynn- Grue kirke gang- og sykkelveg

  • Sted: Grue
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Byggeår: 2020
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Vi skal bygge en ny gang- og sykkelveg fra Brynn til Grue kirke, på oppdrag for Statens Vegvesen. Jobben innebefatter også endringer på Rv. 2, som må bygges om i ytterkurve utenfor gang og sykkelvegen på deler av strekningen. Deler av strekningen skal også breddeutvides. Arbeidet skal være ferdigstilt desember 2020.