Statens Vegvesen-RV2 på Namnå

På oppdrag fra Statens Vegvesen, utfører vi utbedringstiltak på RV2 på Namnå. Dette er en rammeavtalejobb. Vegen skal forsterkes. Vi freser asfalt, masseutskifter og reasfalterer til og med bindlag på ca 3,4 km veg. I tillegg så skifter vi ut toalett anlegg på Sørpebøl – Nord og Sørpebøl sør. Der blir det helt nye bygg med strøm VA. Kabelarbeid for vegbelysning og fremtidig ladestasjon utføres. Ferdigstillelse i løpet av sommeren 2024