Braskereidfoss kraftverk. Dam.

Vi har fått oppdraget med å flomsikre restene etter dammen som brast under uværet Hans. Vi skal erosjonsikre og plastre det som står igjen av dammen samt sanere jordmasser med lupiner og rydde opp området etter flomskadene. Ferdigstilles i løpet av mai 2024.