Tilkomstveg Tangenvika bru

  • Sted: Tangen i Stange kommune
  • Byggherre: BaneNor
  • Oppstart: 2019-2020
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Forberedende entreprise til dobbeltsporutbyggingen Kleverud-Åkersvika. Entreprisen består av fem hoveddeler:

1.Rundkjøring og permanent veg. Det skal bygges rundkjøring på fylkesveg 222. Derfra skal det bygges veg og g/s veg til nye Tangen stasjon. Det skal også bygges betongbru i 3 spenn med lengde ca 40 meter over Måsabekken.

2. Tilfartsveg til Furnesodden. Omfatter anleggsveg fra nye Tangen Stasjon til Furnesodden, bredde på 7 meter, lengde 2,5 km. I denne sammenheng skal det også bygges føringsveg for høyspent.

3. G/S veg fra Tangen skole til Kongspartvegen. Det skal bygges g/s veg fra Tangen skole til Kongspartvegen, dette inkluderer 50 meters trebru over Vikselva. Kongspartvegen skal utvides med ca 100m. Det skal også etableres bussholdeplasser på fylkesveg 222.

4. Midlertidig anleggsveg. Før denne veien kan etableres må matjord legges til side. Anleggvegen er på ca 500 meter og denne skal senere fjernes.

5. Fremføring av vann- og avløp. Omfatter vann- og avløpsledning i permanent veg.