Tømmerterminal Hauerseter

  • Sted: Hauerseter (Ullensaker kommune)
  • Byggherre: Viken Skog, Nortømmer og Norske Skog
  • Byggeår: 2021
  • Entrepriseform: Hovedentreprise

Jobb for Viken Skog, Nortømmer og Norske Skog – opparbeidelse av tømmermottak på Hauerseter. Her skal det etter hvert mellomlagres 100 000m3 tømmer årlig for videretransport med jernbanen.