VA-anlegg prosjekt E6-Arneberg i Stange

På oppdrag for HIAS, Innlandet fylkeskommune og Stange kommune oppgraderer vi Vannledning mellom E6 og Arneberg (ved Jønsberg landbruksskole). Oppdraget består av både cracking (no-dig) og tradisjonell grøftegraving. Dimensjoner fra 180mm til 355mm speilsveist PE.