VA Reksla -Kvernhuslykkja

På oppdrag for Løten kommune utfører vi oppgradering av VA på en 3.5 km lang strekning. Utfordrende grunnforhold i området gjør at vi har tatt både grøftekasser og styrt borring i bruk på dette prosjektet.